ความเห็น 1244895

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่หมอ

*** ขอบคุณค่ะที่กรูณาแลกเปลี่ยนเข้ามา เป็นประโยชน์สำหรับครูและผู้ปกครองเด็ก ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน

*** การออกวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นการนำเสนอแนวคิดให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้การแก้ปัญหาในด้านต่างๆของนักเรียนเป็นไปได้ดีขึ้นค่ะ

*** ในนบางครั้งก็ยังต้องอาศัยคุณหมอมาช่วยแก้ไขและพัฒนาเด็กๆในบางกรณีด้วยการติดต่อคุณหมอเอง หรือแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปขอคำปรึกษา

*** ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเ้ฉพาะแพทย์หญิงสุกัญญา ที่ให้ความอนุเคราห์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

*** อยากได้แนวคิดของพี่หมออีกในโอกาสต่อไปนะคะ