ความเห็น 1244695

ถึงใช่แฟนก็ทำแทนไม่ได้

เขียนเมื่อ 

พี่ประกายอ้วนขึ้นจริง ๆ ด้วยค่ะ

กอก็อ้วนขึ้นตั้ง 6 กิโลเลยค่ะ