ความเห็น 12416

ประชุมประจำเดือน Node สมุทรสงคราม

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

ชุมชนที่เข้มแข็งต้องรู้จักเลือกรับเงิน หรือโครงการที่มีคนไปหยิบยื่น    ต้องมีกลไกปรึกษาหารือ เตรียมตั้งรับกระแสเงิน   กระแสผู้ดูงาน ฯลฯ อย่างมีสติ   และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้    ต้องไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำ

วิจารณ์ พานิช