ความเห็น 1237177

ปัญหาการเมืองไทย

araira1
IP: xxx.40.204.246
เขียนเมื่อ 

ฟังข่าวทีไหร เครียด มาก เมื่อไหร่ประเทศจะสงบ

ทุกฝ่ายล้วนแล้วเรียนสูง แต่ดูซิ !!!! ป่าเถือนทั้งนั้น แล้วเมื่อไหร่ประเทศจะเจริญ