ความเห็น 1234362

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ประธานรุ่น 3
IP: xxx.121.120.208
เขียนเมื่อ 

เรียนสมาชิกรุ่นที่ 3 ทุกท่าน ในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 52 นี้เรามีนัดดูงานที่ ปตท. วังน้อย และขากลับแวะดูงานที่ พป.พบกันที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเวลา 07.30 น. แต่งกายสมาร์ทสวมเสื้อรุ่นด้วยค่ะ หวังว่าคงได้พบทุกคน มีเรื่องจะปรึกษากันด้วยค่ะ