ความเห็น 1231141

๔๙.ความหวังของแม่

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ คุณปริม แต่ไม่ได้มีแค่แม่เราเท่านั้นนะคะ  แป๋มว่าเรายังมีพ่อ  มีพี่น้อง  และคนอื่นๆด้วยค่ะ แต่จะให้แน่แท้แป๋มก็ confirm
จากที่คุณปริมบอกกล่าวมาค่ะ