ความเห็น 1231069

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณnui

***ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน

***ทั้ง ๑๐ ทักษะชีวิตที่องค์การอนามัยโลก เรานำมาจัดเป็นฐาน แต่จัดกินกรรมแยกเป้น 6 ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นมีกิจกรรมต่างกันออกไป และมีคณะกรรมการจากระดับชั้นที่มีคุณวุฒิด้านทักษะชีวิตจากการอบรม เช่น ครูแนะแนว และครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาพลสึกษา ประจำอยู่ทุกกลุ่ม เป็นค่ายแบบโครงงานบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจำนวนสามพันเศษได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ

***เชื่อว่าข้อคิดเห็นต่างๆ ที่นำเสนอวิธีการจัดการชีวิต...จะเกิดองค์ความรู้เรื่องการจัดการชีวิต ที่ใช้เป็นต้นแบบได้นะคะ

***ขอให้มีความสุขในการพัฒนางานและมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ