ความเห็น 1230940

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์กิติยา ดีใจที่อาจารย์สนใจพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน ดิฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กับอาจารย์นะคะ

  • ทั้ง ๑๐ ตัวเป็นทักษะชีวิตที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ มี ๒ ตัวเป็น Core Set คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กับ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) แปลว่าถ้าเราสร้างสองตัวนี้ให้เด็กได้ (ตั้งแต่เล็กๆ) ตัวอื่นๆ จะสร้างตามมาได้ง่าย
  • อาจารย์สร้างสองตัวนี้ได้ง่ายๆ ด้วยกระบวนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ค่ะ ซึ่งคิดว่าอาจารย์ทำอยู่แล้ว
  • เราเคยเสนอ Participatory Learning เป็น Process เพื่อสร้างทักษะชีวิต เพราะมันเป็นรูปธรรมของ Learning Process ที่ชัด และประยุกต์ใช้ได้กับการสอนทักษชีวิตทุกตัว
  • วิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า ทักษะชีวิตทั้ง ๑๐ ตัวเป็น "ปลายทาง" ของการพัฒนา  เราสามารถบรรจุเนื้อหาต่างๆ ลงไปในการสอนได้  ที่เราเคยทำ เช่น เรื่องเอดส์ ยาเสพติด  ความรุนแรง
  • กล่าวได้ว่า  เราสามารถสอนทุกเนื้อหาให้บรรลุเป้าหมายปลายทางที่เป็นทักษะชีวิตได้  แต่เรามักเน้นไปที่การเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ตามความหมายของ ทักษะชีวิตที่ว่า  "ความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  และเตรียมพร้อมเพื่อการจัดการกับปัญหาในอนาคต"

สุดท้ายค่ะ ได้เข้ามาอ่าน และรู้ว่าอาจารย์กิติยา สนใจมุ่งมั่นที่จะสร้างทักษะชีวิตให้เด็กๆ แล้วชื่นใจมากเชียวค่ะ 

มีความสุขกับการทำงานนะคะ