ความเห็น 1230541

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องนี้ซึ่ง.ในขณะนี้ มีองค์กรเครือข่ายพัฒนาเยาวชนและชุมชนหลายแห่งได้ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงแก่เด็กๆของเรา...ให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ..

     ดิฉันจะได้นำตัวอย่างภาคปฏิบัติในเชิงการจัดเวทีการเรียนรู้ของเรื่องนี้ มาเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะ

                        nongnarts