ความเห็น 122789

เรียนรู้ชีวิต…จากการดูหนังการ์ตูน “ The Prince of EGYPT ”

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณมัทนา...

  • ขอบคุณค่ะที่อธิบายถึง...ความต่างของศาสนา...แต่ไม่ต่างกันเลย..ในหลักคำสอน..ถ้าไม่ยึดติด..ยึดถือ...เปิดใจให้กว้างอย่างที่บอกค่ะ
  • "ไม่ว่าศาสนาใด ถ้าถอดเปลือกออกซะ มันก็สอนเรื่องความดี ความชั่ว ทั้งนั้น"
  • "ถ้าคนเรามองหาความเหมือนมากกว่าความต่าง ก็คงเปิดรับและเห็นดีเห็นงามกับคนที่นับถือ ศาสนาต่างๆกันได้มากขึ้น"
  • ชอบมากๆเลยค่ะ...ขอบคุณค่ะ