ความเห็น 122707

เงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

เขียนเมื่อ 
  • คำว่า เงินทดลอง มีไหมครับ
  • ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง เงินทดรองจ่าย ครับ
  • เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 1 แล้ว ใช้เวลานานไหมครับหน่วยงานจึงจะได้รับเงิน ?
  • จะคอยติดตามต่อไปครับ
  • ขอบคุณครับ