ความเห็น 12251

อุเบกขา

ญ.เกต
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ท่านว่า เดินเข้าวัดเท่ากับเดินออกจากวัด ถ้าเราไม่ได้ใช้ใจเดิน... ... ใจสงบ คือ ความสมบูรณ์ ของใจ...ถ้าได้ใช้ใจเดินทาง