ความเห็น 122358

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

เขียนเมื่อ 

(ขอโทษค่ะ เมื่อกี้คลิกผิด ขออนุญาตเขียนต่อนะคะ)

" ..... เมื่อนั้นแหละ งานที่เราทำก็จะมีคุณภาพ และเราก็ผ่าน HA ด้วย"

ฉันใด ก็ฉันนั้น.......

ถ้าเราเรียน ไม่ว่าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต หรือจะเป็นดุษฎีบัณฑิต ก็ตาม ถ้าเราเรียน เพื่อให้จบ สิ่งที่เราจะได้ คือ วุฒิการศึกษา และใบปริญญา แต่ถ้าเราเรียนเพื่อรู้ เราก็สามารถเรียนได้ทุกระดับ และไม่จำเป็นต้องเรียนในระบบการศึกษาเสมอไป เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนค่ะ

ขอบคุณค่ะ