ความเห็น 122355

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

เขียนเมื่อ 
ตอนที่เข้าอบรม HA ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งจัดขึ้นมา มีคำพูดของท่านวิทยากร พูดได้น่าสนใจว่า " ให้ถามตัวเองว่า เราทำ HA  เพื่ออะไร ถ้าทำ HA เพื่อ HA สิ่งที่ได้ แน่ใจ หรือว่า ได้งานที่มีคุณภาพ แต่ถ้าหากเราทำ HA เพื่อพัฒนาคุณภาพ เมื่อนั้นแหละ งานที่เราทำ