ความเห็น 122346

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณอาจารย์ ดร.แสวง ครับ ได้ความหมายสามมิติ ที่ครอบคลุมเหล่าบัณฑิต และ ที่เหนือกว่าบัณฑิต แต่สภาพปัจจุบันด้วยการคำนึงในด้านการตลาดมากเกินไปของมหาวิทยาลัย และการไม่ใช่บุคคลแห่งการเรียนรู้ของดุษฏีบัณฑิตจำนวนหนึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สง่างามเท่าที่ควร นั่นคือศักยภาพที่หาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับมหาบัณฑิตไม่ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับ