ความเห็น 12224

ความพิการทางกายและสุขภาพ

ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

ได้เข้าไปดูงานแล้ว  เป็นงานชิ้นสุดท้ายที่นักศึกษาไปศึกษาสังเกตในโรงเรียนแล้วนำมารายงานใช่หรือไม่  อาจารย์ไม่เห็นมีชื่อสถานศึกษา ไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่