ความเห็น 122206

ปัญหาเรื่องภาษาในไฟใต้

เขียนเมื่อ 

ผมขอเรียงลำดับภาษาที่มุสลิมในภาคใต้ต้องเรียน

  1. ภาษาอาหรับ เป็นภาษาศาสนา เรียนอัลกุรอาน ตาดีกา เรียนโรงเรียนปอเนาะ เอกชน หรืออุดมศึกษา
  2. ภาษามลายู เป็นภาษาแม่ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่น สามารถแบ่งออกได้อีก
    - ภาษามลายูปัตตานี ที่ใช้ตัวหนังสืออาหรับเขียน หรือที่ชอบเรียกว่าเป็นภาษายาวี
    - ภาษามลายูที่เป็นภาษามาเลย์หรืออินโด ใช้อักษรโรมันเขียน
  3. ภาษาไทย ภาษาของชาติ ใช้เรียนหนังสือ ติดต่อทางราชการ ติดต่อกับโลกภายนอก(ในประเทศไทย)
  4. ภาษาอังกฤษ เขาว่าเป็นภาษาสากล ภาษาไร้พรมแดน ติดต่อกับโลกภายนอกที่สากล

เข้าใจว่า ทุกวันนี้ทั้งสี่ภาษานี้มีปัญหาหมด ทั้งๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีได้เรียนรู้หลายภาษาแต่ กลับไม่ดีสักภาษา และอาจเป็นเหตุจูงให้การเรียนรู้หรือการศึกษาของเด็กในพื้นที่ตกต่ำไปด้วย

ผมคิดว่าแทนที่จะคงไว้เพียงภาษาเดียว(ภาษาไทย) อย่างที่ผู้ใหญ่บางท่านคิด(ได้ทำมาแล้วบ้าง) น่าจะแก้ไขและส่งเสริมให้จริงจัง