ความเห็น 122189

ทำแล้วสุข ทำไปเลย

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณศิริ ค่ะ  เพราะดิฉัน มักถูกสามีพูดประโยคเดียวกันนี้ให้ฟังบ่อย ๆ คือ อยากทำอะไรก็ทำ อยากกินอะไรก็กิน  จนบางครั้งดิฉัน ก็อยากจะบอกเขาว่า ถ้าเขาอยากจะไปทีชอบที่ชอบ ก็ให้ไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เถอะ  เพราะหากตายไป คงหมดโอกาสไปที่ชอบที่ชอบแล้ว (รึคุณไมโต ว่าไงค่ะ)