ความเห็น 122002

ระวัง Javascript และ Flash code ที่ใส่ไว้ในบล็อก

เขียนเมื่อ 

ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก Google ค่ะ โดยพิมพ์คำว่า Javascript ค่ะ

ตัวอย่างเช่น http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript ดังที่เคยได้แจ้งไว้ค่ะ