ความเห็น 1219016

การใช้งาน excel : การแยกชื่อกับนามสกุล ที่อยู่ใน Cell เดียวกัน

เขียนเมื่อ 

รูปไม่ขึ้นอ่ะครับ ชอบมากเลย ต้องการศึกษาอ่ะครับ