ความเห็น 121901

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

เขียนเมื่อ 

    มายกมือบอกว่าอ่านจบแล้วครับ
    ผมเห็นว่าเท่าที่ปรากฏ ไม่ว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต ที่จบออกมาเกลื่อนเมือง ยังห่างไกลจากความหมายที่ท่านยกมา คือจบมาได้แต่ไม่เต็มความหมายนั้นมีอยู่มากครับ เพราะเท่าที่เห็นๆก็มักจะพูดกันแต่ว่าทำอย่างไรจะได้จบ (ง่ายๆ) เสียที
    ผมยังเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดี ต้อง ไม่อยากจบ ครับ