ความเห็น 121251

เสน่ห์ในการเขียนบันทึกคน km มข.ที่แตกต่างกับ คน km มมส.

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณความเห็นจาก ดร.กานดา มากครับ

  ทุกบันทึกใน gotoknow มีความหลากหลาย มีประโยชน์ทั้งสิ้น บางเรื่องไม่เคยรู้มาก่อน ก้ได้อ่านจากสังคมแห่งนี้ เช่นเดียวกับแง่มุมดีๆ ที่มีมากมาย บางท่านจะหยิบมาเติมเต็มให้แก่สังคมแห่งนี้ แต่บางท่านก็ลืมที่จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังให้หัวใจชุ่มชื่น แต่สังคมอุดมปัญญาแห่งนี้ ได้ช่วยเติมเต็มความแห้งแล้ง ให้หัวใจชุ่มชื่นอยู่เสมอ