ความเห็น 121241

เสน่ห์ในการเขียนบันทึกคน km มข.ที่แตกต่างกับ คน km มมส.

เขียนเมื่อ 

จริง ๆ แล้วที่เข้ามาเขียนบล็อกที่ gotoknow.org เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไทยโดยที่คนไทยคนนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้    เพราะฉะนั้นในแง่มุมมองของตนเองตอนนี้ทุกคนที่ใช้ gotoknow.org เป็น km gotoknow.org   เพื่อการสร้างสังคมอุดมปัญญาู้ของคนไทยค่ะ

ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานที่มีแง่ดีเสมอ  ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะมองและนำแง่ดีนั้นมาใช้หรือไม่