ความเห็น 121152

เสน่ห์ในการเขียนบันทึกคน km มข.ที่แตกต่างกับ คน km มมส.

เขียนเมื่อ 
  • ม. ใหนก็ดีค่ะ มมส ก็กำลังเติบโตอย่างสวยงาม และน่าอยู่
  • แต่กัลยา ตรี โท และ เอก ที่ มข. ค่ะ
  • แบบว่าสอบเรียนอยู่ที่เดียว ก็เลยสอบติดอยู่ที่เดียว สุดท้ายก็เลยต้องเรียนอยู่ที่เดียว