ความเห็น 12096

การจัดการความรู้ กับ การทำอาหาร

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
คงไม่สายไปที่จะขอแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้นะครับ ผมเห็นด้วยในหลักการนะครับว่าควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อยกระดับให้หน่วยงานอื่นๆ พัฒนาในเรื่องเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้ ต้นแบบของผู้ที่เคยทำสำเร็จแล้ว มาพัฒนา ซึ่งโดยวิธีการนี้ ไม่น่าจะเหตุให้มีบุคลากรส่วนหนึ่งถูกเลิกจ้าง เนื่องจากมีเงินเดือนสูงกว่าแต่ทำงานได้เท่าเทียมกับเด็กรุ่นใหม่ ในความเห็นของผมคิดว่าการที่เราทำงานมานานสิ่งหนึ่งที่จะมีติดตัวคือประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ใช้แยกคนที่ทำงานเหมือนกันออกจากกัน หากใช้เพียงแค่ output มาวัด อาจไม่เห็นความแตกต่าง แต่เมื่อไรที่ระบบงานมีปัญหา ประสบการณ์จะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด นั่นเป็นคุณค่าและความจำเป็นของหน่วยงานในการที่จะต้องสะสมคนที่มีประสบการณ์และมีคุณค่าต่อองค์กรไว้ ไม่ใช่เลือกที่จะลดต้นทุนด้านบุคลากรอย่างเดียว ต่อไปหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะตกหลุมพรางที่ตัวเองขุดไว้