ความเห็น 120888

เสน่ห์ในการเขียนบันทึกคน km มข.ที่แตกต่างกับ คน km มมส.

เขียนเมื่อ 
  • ม.ทั้งสองแห่งมีเสน่ห์แห่งพลัง ที่ร่วมกันกู่ก้องร้องเสียงดัง กู่สร้างสังคมให้สดใสและสร้างสรรค์ที่มีรากฐานที่ทรงพลังคือความพอเพียง
  • ขอร่วมชื่นและชม ม.ทั้งสอง ที่ร่วมร้องสร้างสรรค์ KM นี้ หากวันใดบุญพาวาสนามี จะเข้าร่วมกายใจพลีทั้ง 2 ม. (มข., มมส.)
  • ได้เจอกันแน่ ๆ ถ้าชาติต้องการครับ