ความเห็น 120634

ระวัง Javascript และ Flash code ที่ใส่ไว้ในบล็อก

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณ ดร. จันทวรรณ ที่ให้ข้อมูลครับ
  • ตอนนี้ลองใส่แค่ตัวนับตัวเดียว น่าจะไม่ทำให้ช้านะครับ 
หมอสุข