ความเห็น 120583

การพัฒนาIT

เขียนเมื่อ 
คนเรามักกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวมีภาระงานเพิ่ม ทั้งที่วันนี้เป็นโลกยุคไอทีแล้ว และเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ทุกคนต้องกล้าที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้บริการทั้งหลาย
ถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยน ซักวันก็ต้องเปลี่ยน เพราะโรงพยาบาลจะไม่สามารถให้บริการที่เป็นเลิศได้เลย หากไม่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน
ค่าใช้จ่ายจะแพงในระยะแรก เพราะพึ่งนำมาใช้ แต่ค่าใช้จ่ายจะลดลงในระยะยาว (ค่าบำรุงรายปี ก็คงต้องมีเป็นปกติครับ) แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการทั้งหลาย
ในโรงพยาบาล ควรพัฒนาะระบบที่เน้นการทำงานในเครือข่ายได้ ไม่ว่าจะเป็น Web Application (PHP, ASP.NET) ที่รองรับการทำงานบนอินเตอร์เน็ตได้ด้วย หรือจะใช้ภาษาอื่นๆ เช่น (VB.NET, C++) ก็ตาม
เป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยคนครับ