ความเห็น 120509

ระวัง Javascript และ Flash code ที่ใส่ไว้ในบล็อก

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างเช่น http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มากมายทาง Google ค่ะ โดยพิมพ์คำว่า Javascript ค่ะ