ความเห็น 120415

ทินกร 39

เขียนเมื่อ 

     "การอ้างถึงมาตราของโรงเรียนในการเขียนโครงการ" 

ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนเป็นมาตราหรือข้อนโยบายครับ  อยากรู้จริงนะบอกหน่อย..

 

เพราะที่เคยเห็นนั้นมีแต่นโยบายหรือข้อกำหนดกฏเกณฑ์ของสถานศึกษา

                                        ด้วยความนับถือ

                                               นู๋จอห์น