ความเห็น 120414

ระวัง Javascript และ Flash code ที่ใส่ไว้ในบล็อก

เขียนเมื่อ 

ดร. จันทวรรณ

ไปอ่านเรื่อง "ภาษาชวา" ที่ไหนครับ ยังไม่ได้ใส่ link ให้เลยครับ