ความเห็น 12023

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

บริษัทจ่ายภาษีแล้ว ทำไมขายหุ้นต้องจ่ายซ้ำซ้อนอีก จะให้คนขายหุ้นจ่ายภาษีก็ไม่มีใครยากซื้อขายหุ้น ไม่ยากทำการค้ากับประเทศไทย ควรแก้ด้วยเหตุผลมากกว่า ประเทศอื่นทั่วโลกเข้ามีกฎหมายขายหุ้นแล้วจ่ายภาษีมีประเทศไหน? คนมีความรู้คือคนที่ใฝหาความรู้ ไม่มีใครรู้ทุกด้านอย่าอ้างว่ามีความรู้เบื่อมาก