ความเห็น 1197127

ภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง : วิกฤติสังคมไทย

โจ
IP: xxx.24.251.235
เขียนเมื่อ 

ผมว่า ภูมิคุ้มกันทางสังคม ปัจจุบันลดน้อยลงไปมาก หมอสังคมก็กลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาซะเอง สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ วิธีคิด แนวคิดของคนในสังคม ให้เข้าใจว่า อยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข โดยไม่เบียดเบียน ทำร้ายใคร ศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สังคมดีขึ้น แต่ต้องให้เข้าใจในคำสอนของศาสนา ไม่ใช่หวังพึ่งศาสนาให้ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรอย่างเดียว แต่ไม่เคยปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ตัวเอง มุ่งทำร้าย ทำลายคนอื่น เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเป็นวัตถุนิยม และทุนนิยม สิ่งที่สำคัญต้องเปลี่ยนให้สังคมเข้าใจอย่างที่ ในหลวง ทรงตรัสไว้ นั่นคือ เศรษฐกิจพอเพียง และมีศีลธรรมด้วย การอยู่ร่วมกันถึงจะมีความสุข และปัญหาสังคมก็จะน้อยลง ภูมิคุ้มกันบกพร่องทางสังคมก็จะค่อยๆดีขึ้น เม็ดเลือดขาวที่จะสู้กับโรคความบกพร่องทางสังคมก็จะสามารถเอาชนะโรคได้ในที่สุด