ความเห็น 11960

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

สิทธิโชค
IP: xxx.152.5.6
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับการขับไล่ทักษิณ ออกไปจากตำแหน่ง เพราะการบริหารงานบ้านเมืองนั้นเอาร้ดเอาเปรียบ พอมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอาเงินไปฟาดหัวชาวบ้านที่เห็นแก่เงิน พอมีกระแสไม่ดีก็ทำเป็นไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เอาเงินของประเทศไปแจก มันเข้ามาบริหารประเทศไม่กี่ปี ดูมันเอาเงินภาษีไปเท่าไหร่ เอารํฐวิสาหกิจไปขาย