ความเห็น 119587

ปัญหาการเมืองไทย

เล็ก
IP: xxx.113.61.197
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบถึงปัญหาการแทรงแซงของทหารในเมืองไทย เพื่อทำรายงาน ถ้างัยช่วยด้วยนะครับ