ความเห็น 1191110

. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร

เขียนเมื่อ 

พานักเรียนไปศึกษา เมื่อ 23 ก.พ.52ค่ะ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชอบมาก

ขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ นะคะ