ความเห็น 1189051

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ประธานรุ่น 3
IP: xxx.121.107.109
เขียนเมื่อ 

เรียนสมาชิกทุกท่าน ตามที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี คณะของเราจะต้องทำรายงานเพื่อเสนอในวันมอบประกาศนียบัตร ตามที่เราเคยปรึกษากันไว้ก่อนออกเดินทาง พี่ขอทบทวนการจัดทำรายงานดังนี้ค่ะ

ที่ KFRI เกี่ยวกับด้านอาหาร ขอรบกวนให้คุณกันยา เป็นหัวหน้าทีมซึ่งประกอบด้วย คุณ นพมาศ คุณสาธิตา คุณศรีสุดา คุณแอ๊ม คุณยุทธนาพงษ์ คุณแป๊ด คุณภาณุพงษ์ คุณแต๋ว คุณธวัชชัย ที่ KRISS ขอมอบให้คุณภัทรา เป็นหัวหน้าทีม มีสมาชิกคือ คุณป้อม คุณวันชัย คุณรัชดา คุณสมคิด คุณไพโรจน์ คุณสุรัตน์ คุณบรรจงจิตร คุณอ้อย คุณจิ๋ว คุณภัคนัย และที่ KTL ขอรบกวนคุณณฐลมนต์ เป็นหัวหน้าทีม มีสมาชิกคือ คุณอังสนา คุณเกษร คุณ ณ ตะวัน คุณเบญจพร คุณชัยวัฒน์ คุณอัญญาดา คุณอนนท์ และดรุณี มีชื่อใครหายไปคะพี่ขอโทษและกรุณาช่วยกันจัดทำแล้วส่งเมล์ให้สมาชิกในกลุ่มดูกันนะคะ พี่หวังว่าในประมาณกลางเดือนหน้าคงจะส่งข่าวรายงานกันบ้างนะคะ