ความเห็น 118823

Blog Around The Clock (3)

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้มี อาจารย์ศิษย์ จาก ม.แห่งชาตื หนึ่งท่าน การบ้านท่านอ่านน่ารักครับ ภาษาลาว "เขียนตรงไปตรงมาเหมือนใจ ฅน ครับ"