ความเห็น 1185473

เริ่มต้นจัดการความรู้(8)

เขียนเมื่อ 

มาร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ค่ะ

หากโรงพยาบาบทุกโรงพยาบาลหันมาเล่นKM เชื่อว่าไม่นาน ความเครียดจะจางหายไป เกิดความร่วมมือทั้งผู้ให้และผู้รับ คุรหมอพยาบาล ผู้ป่วย และญาตผู้ป่วย บุคคลากรทางการแพทย์ ไม่ต้องเครียดแล้ว คนไข้ก็ไม่เครียด เส้นแบ่งเขตจะถูกลบออกไป สังคมแห่งการเรียนรูไม่มีขีดจำกัด และเส้นแบ่งแดน  ยินดีด้วยค่ะ