ความเห็น 1182332

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลใหม่ ที่ต้องติดตาม....
ระบบบำนาญแห่งชาติได้พิมพ์เขียว แบ่งสมาชิกเป็น 2 ประเภท ครอบคลุมทุกอาชีพ ยกเว้นข้าราชการ เตรียมเสนอคกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2552 ในเวทีระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเรื่อง “การออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติ” ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มี นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอการออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติว่า ควรมีความยืดหยุ่นและรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งอาชีพและโครงสร้างประชากรในอนาคต และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบตัวเอง เนื่องจากพบว่าประชากร 2 ใน 3 ของทั้งหมดไม่อยู่ในระบบประกันใด ๆ