ความเห็น 118135

ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - สบร.

เขียนเมื่อ 

                       ผมสนใจและติดตามเรื่องนี้ โดยเฉพาะ NGT มีการขยายศูนย์ไป  เมื่ออยู่ใกล้เลยไปเรียนรู้กับศูนย์ GTXNAN2  ด้วยครับ.