ความเห็น 11804

ยินดีต้อนรับ ศึกษาดูงาน "QA2KM"

เอกธิป สุขวารี
IP: xxx.28.9.70
เขียนเมื่อ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา ทีมงานประกันคุณภาพ ม. หอการค้าไทย ขอขอบคุณทีมงาน ม. นเรศวรและขอขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ ที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยของผมในหลายๆ เรื่อง..... ขอบคุณมากเลยครับ