ความเห็น 1173315

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

วันชัย ชินชูศักดิ์(CWAN)
IP: xxx.185.69.73
เขียนเมื่อ 

Dear Sir, Dr. Chira and staffs

Good morning... the head of Leadership management'The DSS course 3 and our training group

I am always keep in touch and I ve'read the message in our blog, I likes to join the PTT visiting program on 27 April 09. Thanks for your imformation.

see you next

Cwanchai

DSS