ความเห็น 1172612

ตามรอยพ่อหลวง 'เศรษฐกิจพอเพียง''คำตอบที่แท้' แห่งชีวิตทุกสมัย

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์
IP: xxx.90.8.35
เขียนเมื่อ 

“.....เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง.....”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517

ที่มา http://region2.prd.go.th/king/story1/

เครือข่ายร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์