ความเห็น 1171693

การกำหนดทิศทางอนาคตสำหรับลูกหลาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดร.สุพักตร์

  • อ่านแล้วได้รับทราบสิ่งที่ดีๆมากมาย
  • หากผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญไม่มองข้ามสิ่งดีๆเหล่านี้ไป..ผลดีคงตกอยู่กับเด็กๆอย่างแน่นอน
  • มองเห็นภาพในวงกว้าง...หากดำเนินการอย่างต่อเนื่อง....ในอนาคตเราต้องได้คนดีของสังคมที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน..นับเป็นการพัฒนาที่น่าจะได้ผลดีที่ยั่งยืน ...ปัญหาต่างๆในสังคมจะลดลง
  • ขอขอบคุณท่านอาจารย์..ที่นำความคิดและสิ่งที่ดีๆมาบอกเล่าสู่กัน