ความเห็น 1171203

ความร้อนใดใดก็ไม่เทียบเท่า "ความร้อนในใจ"

เขียนเมื่อ 

ขณะเดินอยู่บนลานหิน..ที่ร้อนในช่วงเที่ยงวัน

มีหญิง-ชายคู่หนึ่งเดินตามหลัง พร้อมกล่าวขึ้นว่า

ต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอ...

ได้แต่น้อมใจ...ยิ้ม...และก้าวเดินต่อไป ข้างหน้า...

ท่ามกลางความร้อนภายนอก...หากแต่ภายในนั้น "นิ่งเย็น"...ยิ่งนัก

(^___^)