ความเห็น 1171143

ความร้อนใดใดก็ไม่เทียบเท่า "ความร้อนในใจ"

เขียนเมื่อ 

ศรัทธา สาธุชน ร้อนกายพอทนได้ ร้อนใจยากที่จะลดอุณหภูมิลง