ความเห็น 117044

คำถามสด ในการเรียนรู้ดูงาน KM จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนเมื่อ 
  • ชอบคุณภูคาที่แปลโจทย์ว่า "จะเปลี่ยนความคิดคนในองค์กรทำได้ไหม " และตอบว่า"การจะเปลี่ยนวิธีคิด  ต้องเปลี่ยนวิธีเรียน และต้องเรียนวิธีคิด"
  • ผมเองยังงโจทย์นี้อยู่เลยครับ
  • เข้ามาแจมๆตามที่ฝากความเห็นไว้ที่บันทึกน้องสิงห์ป่าสักครับ