ความเห็น 1167770

การทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ

เขียนเมื่อ 

ยิ่งแตกต่าง ยิ่งหลากหลาย ยิ่งครบถ้วน และสมบูรณ์แบบ

จะสร้างได้ทุกคนต้องเห็นในจุดหมายเดียวกัน

ซึ่งหากเกิดแล้วจะมีพลังมหาศาลเลยใช่ไหมครับ

Synergy