ความเห็น 1167761

การทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ

เขียนเมื่อ 

ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ

คือว่า ดูแลเรื่อง HA อยู่แต่เป็นในส่วนของผู้ประสานงานค่ะ

เลยต้องการทราบข้อมูล

เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมค่ะ

เข้ามาเรียนรู้ และจะนำไปปรับใช้ค่ะ